Sunday, October 9, 2016

जिल्ह्यात हंगामात 112.92 टक्के पाऊस
   नांदेड, दि. 10 :- जिल्ह्यात  सोमवार 10 ऑक्टोंबर 2016 रोजी  सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात एकूण 20.97 मिलीमीटर पाऊस  झाला असून  जिल्‍ह्यात  दिवसभरात सरासरी 1.31 मिलीमीटर पावसाची  नोंद  झाली  आहे. जिल्ह्यात या हंगामात आतापर्यंत सरासरी 1078.97 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.  जिल्ह्याची यंदाच्या हंगामातील आतापर्यंत पावसाची टक्केवारी  112.92 इतकी झाली आहे. 
जिल्ह्यात या हंगामात आतापर्यंत झालेल्या पावसाची तालुका निहाय टक्केवारी पुढील प्रमाणे. (सर्वाधिक ते उतरत्या क्रमाने ) लोहा-156.85, नांदेड- 133.63, अर्धापूर- 132.97, भोकर-128.46, कंधार-127.01, मुखेड-124.73, बिलोली-113.77, हदगाव-113.36,नायगाव-108.10, मुदखेड-105.99, माहूर-103.69, धर्माबाद-103.36, देगलूर-97.71, उमरी-97.08, हिमायतनगर-95.43, किनवट-85.14.
जिल्ह्यात सोमवार 10 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात  झालेला  पाऊस मिलीमीटरमध्ये  तालुकानिहाय  पुढीलप्रमाणे  कंसात  एकूण  पाऊस : नांदेड- 3.00 (1218.54), मुदखेड- 1.33 (904.68), अर्धापूर- निरंक (1156.33), भोकर-00.50 (1280.00), उमरी- निरंक (967.27), कंधार-4.50 (1024.47), लोहा- निरंक (1307.00), किनवट- निरंक (1055.75), माहूर- निरंक (1285.75), हदगाव-00.43 (1107.84), हिमायतनगर-1.33 (932.64), देगलूर-2.50 (879.67), बिलोली- निरंक (1101.40), धर्माबाद-4.67 (946.38), नायगाव- निरंक (989.74), मुखेड-2.71 (1106.13) आज  अखेर  पावसाची सरासरी 1078.97 (चालू वर्षाचा एकूण पाऊस 17263.59) मिलीमीटर आहे. 

00000