Tuesday, September 20, 2016

कापूस, सोयाबीन पिकांवरील
किड नियंत्रणासाठी कृषि सल्ला
नांदेड दि. 20 :-   उपविभागीय कृषि अधिकारी देगलूर अंतर्गत देगलूर, मुखेड, नायगाव, बिलोली, धर्माबाद या पाच तालुक्यांसाठी सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी क्रॉपसॅप योजनेअंतर्गत पिकावरील किडरोग सर्वेक्षणाचे काम चालू आहे. किडसर्वेक्षक, किडनियंत्रक यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शेकऱ्यांनी वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ परभणी यांच्याकडून पुढील संदेश देण्यात आला आहे.
कापूस पिकावरील शेंदरी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी फ्रोफेनोफॉस 50 ईसी 3 मिली आणि रस शोषण करणाऱ्या किडीच्या नियंत्रणासाठी फलोनिक्यामिड 50 टक्के 0.2 ग्राम प्रती लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंदरी बोंडअळीमुळे होणाऱ्या नुकसानीकडे लक्ष दयावे.
सोयाबीन पिकावरील स्पोडोप्टेरा हेलिकोर्व्हापा आणि चक्रीभुंगा व्यवस्थापनासाठी क्लोरॅनट्रानोलिप्रोल 18.5 एससी प्रती 3 मिली किंवा प्रोफेनोफॉस 50 ईसी 2 एमएल लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. स्पोडोप्टेराच्या अंडीपुजा व समुहातील अळ्यावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी देगलूर यांनी केले आहे.

0000000
मोटार सायकलसाठी नवीन मालिका
नांदेड दि. 20 :-  मोटार सायकल वाहनासाठी एमएच 26- एझेड ही नवीन मालिका गुरुवार 22 सप्टेंबर पासून सुरु होणार आहे. ज्या अर्जदारांना पसंती क्रमांक घ्यावयाचा आहे त्यांचे अर्ज गुरुवार 22 सप्टेंबर पासून स्विकारले जातील याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000